Na spletni strani MVZT je objavljena povratna informacija o 6. redni seji članov Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki mu predseduje minister Gregor Golobič.

ŠOS je pozdravil projekt »»eVŠ- izgradnja Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS«, ki ga je na seji Sveta predstavila Duša Marjetič z  MVZT. eVŠ bo vseboval evidence visokošolskih zavodov, študijskih programov, študentov in diplomantov ter zaposlenih v visokem šolstvu. Evidence bodo vsebovale podatke, potrebne za izvajanje obdelav in analiz ter za ugotavljanje pravic do javnega financiranja visokošolskega izobraževanja in na status študenta vezanih subvencij in pomoči. Skrbnik evidenc visokošolskih zavodov in študijskih programov bo NAKVIS, skrbnik evidenc študentov in diplomantov ter evidenc zaposlenih v visokem šolstvu, za katere bodo primarni vir podatkov visokošolski zavodi, pa MVZT. Razvoj tehnične rešitve eVŠ je predviden do konca leta 2010, poskusnega prenosa podatkov o študentih in diplomantih od visokošolskih zavodov v eVŠ pa do marca 2011.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)