Predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Mitja Urbanc je slovesno predal nagrade avtorjem najboljših diplomskih in magistrskih del s področja izobraževanja in položaja študentov, ki so se prijavili na ŠOS-ov razpis. Prejeli so 42 del, kar je preseglo pričakovanja ŠOS-a, tako glede števila kot tudi vsebine. /…/ Tričlanska strokovna komisija je ocenjevala raziskovalni del, uporabljeno metodologijo, primernost tematike, aplikativnost, podane rešitve, kritičnost, umeščanje problematike v samo študentsko sfero. Prejela je 27 diplomskih del, med katerimi so nagrade prejeli:

  • Simon Nemec z diplomsko nalogo Vloga NAKVIS pri transparentnem delovanju javnih visokošolskih zavodov,
  • Danijela Popovič, ki je obravnavala učinke ukrepov za povečanje vpisa v terciarne izobraževalne programe za deficitarne poklice in
  • Katjuša Piber, ki je v svoji diplomski nalogi raziskovala vpliv hrupa na osredotočenost študentov pri pedagoški dejavnosti.

Med 15 prejetimi magistrskimi deli oziroma diplomami po starem programu, pa so bili po mnenju tričlanske strokovne komisije najboljši

  • Sabina Vlašič, ki je obravnavala Razvitost in usklajenost kompetenc diplomantov s pričakovanji delodajalcev,
  • Nataša Vrh z magistrskim delom Predvidevanje razmer na trgu dela in analiza načrtovanja potreb po veščinah v Sloveniji ter
  • Špela Mohorič, ki je v svojem magistrskem delu raziskovala vstop mladih na trg dela v Sloveniji.

Vir in več informacij: ŠOS, 16. 11. 2012

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)