Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so na seji delovne skupine Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki jo koordinira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) jasno povedali, da ne podpirajo Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ). ŠOS nasprotuje predlaganemu besedilu, ki ne vsebuje pripomb in predlogov študentov, ki bi izboljšali področje visokega šolstva. Prav tako se novo besedilo v določenih točkah zelo odmika od prvotnega predloga »Drzne Slovenije« in pomeni povsem nov dokument, ki pa visokošolskega prostora ne ureja tam, kjer je to najbolj potrebno. ŠOS je razočaran, da je edini »drzni« predlog, ki ga NPVŠ premore ta, ki gre v škodo študentov.

Osrednji načeli ŠOS pri vprašanju visokega šolstva sta kakovost in dostopnost. Prav zaradi prepričanja, da bo ureditev, ki jo predvideva nov NPVŠ, poslabšala visoko šolstvo ravno v teh dveh točkah, je ŠOS že od samega začetka nasprotoval predlogu NPVŠ. Prav tako pa so mu nasprotovali tudi drugi visokošolski partnerji. ŠOS je izrazil pomislek o uresničljivosti programa, ki je visokošolskim partnerjem vsiljen, si ga ne želijo in posledično ne bodo težili k njegovi uresničljivosti. Drugi pomislek, ki gre v smeri realizacije, je povezan z vprašanjem financiranja visokega šolstva. MVZT je namreč določene predloge iz NPVŠ umaknil prav zaradi tega, ker naj ne bi bilo dovolj financ za njihovo realizacijo. Obljube o sredstvih pri teh pa tudi pri drugih točkah ni, zato se ŠOS boji, da bo tudi ta NPVŠ ostal le na papirju (»Epistula enim non erubescit« – Papir vse prenese). …

Celotni prispevek: ŠOS, 11. 1. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)