Na MVZT je bila 4. oktobra novinarska konferenca, na kateri sta Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in Darja Radić, ministrica za gospodarstvo, predstavila osnutek Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020 (RISS) (*.pdf). Ob tem sta poudarila pomen sodelovanja obeh ministrstev pri oblikovanju dokumenta.

V letu 2010 se izteka veljavnost Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, katerega namen v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti je ustvariti podlago za usmerjanje in določanje obsega sredstev državnega proračuna za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti. Pri pripravi novega so ugotovili, da dosedanja zasnova tega strateškega dokumenta v sodobnih gospodarskih in družbeno-političnih razmerah ni več optimalna, saj ne zagotavlja ustrezne horizontalne povezanosti politik in institucij, ki bi skrbele za celotni inovacijski cikel od osnovne raziskave do zamisli in tržnega tehnološkega proizvoda.

Nova strategija zato svoj predmet širi iz zgolj raziskovalno-razvojnega tudi na inovacijskega, odločili pa so se tudi, da ga oblikujejo za daljše obdobje, od 2011 do 2020 in ga na novo poimenujemo: Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije (RISS).

Več: MVZT, 5. 10. 2010

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)