Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pripravljajo spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol. Osnutek pravilnika je bil v skladu s 84. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) posredovan pristojnemu strokovnemu svetu in SVIZu.

Pri pripravi sprememb pravilnika je bila opravljena analiza, ki je pokazala, da znaša za višjo strokovno šolo strošek izvedbe višješolskega programa za ponavljavca približno petino sredstev, ki so potrebna za prvič vpisanega študenta. Sprememba pravilnika ponuja rešitev, da se financiranje izvedbe programa za ponavljavce s sedanjih 100 % v prihodnjih treh letih postopoma zniža na 20 %, hkrati pa v ceni na študenta povečujemo vrednost diplomanta, in sicer v prihodnjih treh letih za 2,5-krat. Tako se daje znanju in uspešnim študentom večjo težo.

Naslednja predlagana novost v pravilniku je, da ima šola za vsakega študenta s posebnimi potrebami pravico pridobiti dodatna sredstva za prilagojeno izvedo izobraževalnega programa. To je pomemben in zelo pozitiven prispevek države k uresničevanju pravic študentov s posebnimi potrebami.
 
Hkrati pravilnik ureja tudi financiranje  v posebnih in izjemnih primerih, ko ni mogoče financirati šole po obstoječi formuli (npr. izvajanje programa vsako drugo študijsko leto, prenehanje izvajanja študijskega programa …).

Z vsemi spremembami želi MIZKŠ dvigniti kakovost višješolskega izobraževanja in narediti študij še privlačnejši.

Vir: MIZKŠ, 3. 7. 2012

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)