Ministrstvo za kulturo je objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (pdf) in ga na ta način ponudilo strokovni in širši javnosti v javno obravnavo. Novela Zakona o knjižničarstvu predvideva novosti in spremembe, ki bodo pripomogle k hitrejšemu in kakovostnejšemu razvoju omenjenega področja. Od uveljavitve veljavnega Zakona o knjižničarstvu iz leta 2001 so se namreč pri njegovem izvajanju pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki niso sledile razvojnim spremembam, hkrati pa prinašajo spremembe tudi  poenostavitve določenih postopkov s ciljem odpravljanja administrativnih ovir. Predvidene spremembe osnutka bodo pripomogle tudi k uresničevanju določil Resolucije o nacionalnem programu za kulturo, del katere je že v izvajanju.

V širšem smislu bodo spremembe služile potrebam uresničevanja javnega interesa na področju knjižnične dejavnosti, katerega osnovno poslanstvo izvajajo knjižnice, ki organizirajo zbirke knjižničnega gradiva in virov informacij ter zagotavljajo njihovo dostopnost posameznikom in skupinam preko uporabe lastnega gradiva, medknjižnične izposoje ter zunanjih dostopnih informacijskih virov. 

Vir in več informacij: MK, 16. 1. 2014 in eDemokracija, 15. 1. 2014

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)