Na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne razmere je objavljeno, da se bo po 1. 1. 2012 Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izvajalo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Ta uvaja enotno vstopno točko za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (centri za socialno delo) in novo enotno vlogo za pridobitev vseh teh pravic.

ZUPJS ureja pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. Prav tako se nanaša na znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Osnovne informacije glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev po 1. 1. 2012

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)