Na spletni strani Urada za mladino je z dne 14. 1. 2014 objavljena novica o programu Erasmus+ 2014–2020 in vabilo na otvoritveno konferenco

Konec decembra 2013 je bila sprejeta EU Uredba o novem program Erasmus+, ki združuje sedanje programe EU in mednarodne programe na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Novi program se osredotoča na dodano vrednost EU in sistemske učinke ter podpira tri vrste ukrepov: možnosti za učenje posameznikov v EU in drugod; medinstitucionalno sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, mladinskimi organizacijami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi ter nevladnimi organizacijami; in podporo reformam v državah članicah za posodobitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladine ter spodbujanje inovacij, podjetništva in zaposljivosti.

Možnosti v nekdanjem programu MLADI V AKCIJI se večinoma nadaljujejo v novem programu in sicer se bodo v delu, ki se izključno nanaša na področje mladine, promovirale pod blagovno znamko ERASMUS + MLADI V AKCIJI.

Ukrepi v okviru poglavja o mladini novega programa ERASMUS + bodo zasledovali splošne cilje programa, še posebej pa cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018), in sicer naslednjih posebnih ciljev:

  • Izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti mladih, vključno z mladimi z manj priložnosti ter spodbujati njihovo udeležbo v demokratičnem življenju v Evropi in na trgu dela, aktivno državljanstvo, medkulturni dialog, socialno vključenost in solidarnost; Program to želi doseči z več priložnosti za učno mobilnost mladih in tistih, ki so dejavni v mladinskem delu ali mladinskih organizacijah, ter mladinskih voditeljev in delavcev, kot tudi z okrepljenimi povezavami med področjem mladine in trgom dela,
  • Spodbujati večjo kakovost mladinskega dela; Program to želi doseči z okrepljenim sodelovanjem med organizacijami na področju mladine, toda tudi z organizacijami in ustanovami na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja, športa ali trga delovne sile;
  • Dopolnjevati reforme politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter podpirati razvoj znanja in mladinske politike, ki temelji na dejstvih, ter priznavanjem neformalnega in priložnostnega učenja, še posebej z okrepljenim sodelovanjem na področju politik, boljšo uporabo orodij Unije za preglednost in priznavanje ter z širjenjem dobrih praks;
  • Okrepiti mednarodno razsežnost mladinskih dejavnosti ter vlogo mladinskih delavcev in organizacij kot podpornih struktur za mlade, ki dopolnjujejo zunanje delovanje Unije; program to želi doseči s spodbujanjem mobilnosti in sodelovanja med Unijo, zainteresiranimi partnerskimi državami in mednarodnimi organizacijami ter s ciljno usmerjeno krepitvijo zmogljivosti v partnerskih državah.

 

Več informacij o Erasmus+, poglavju Mladina oziroma Erasmus+ MLADI V AKCIJI so objavljene na spletišču Zavoda Movit.

Za področje mladine bo Slovenija imela ločeno nacionalno agencijo, ki bo dajala še večji poudarek možnostim, ki jih imajo mladi za vključitev v neformalne oblike mednarodnega sodelovanja. S tem namenom je Urad RS za mladino takoj po objavi EU Uredbe o uvedbi novega programa objavil javno naročilo za imenovanje nove nacionalne agencije na področju mladine. Do imenovanja nove nacionalne agencije bo vse naloge opravljala dosedanja nacionalna agencija, ki deluje v okviru Zavoda Movit.

Področje izobraževanja, usposabljanja in športa pokriva nacionalna agencija, ki deluje v okviru CMEPIUS-a.

OTVORITVENA KONFERENCA IN PREDSTAVITEV NOVEGA PROGRAMA ERASMUS+ 2014–2020 bo v organizaciji CMEPIUS-a in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Uradom RS za mladino 24. januarja 2014 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)