Na spletišču ministrstva za delo je z dne 10. 3. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o 59. zasedanju Komisije OZN za status žensk, ki je glavno globalno telo za oblikovanje politik na področju enakosti spolov na političnem, ekonomskem, civilnem, socialnem, kulturnem in drugih področjih. Zasedanja, ki poteka v New Yorku od 9. do 20. marca 2015, se udeležuje tudi državna sekretarka Martina Vuk.

Zasedanje se je začelo v ponedeljek s sprejemom politične deklaracije in splošno razpravo z namenom pregleda izvajanja Pekinške deklaracije in Izhodišč za ukrepanje, nadaljnjih izzivov ter trendov in novih pristopov za krepitev vloge in moči žensk in deklic ter doseganje enakosti žensk in moških. Namen zasedanja je pregledati uresničevanje zavez Pekinške deklaracije in Izhodišč za ukrepanje, sprejetih na 4. svetovni konferenci o ženskah leta 1995, prepoznati težave in nova vprašanja ter izzive, povezane z doseganjem ciljev, opredeljenih v dokumentih, ki so jih sprejele države članice OZN na področju pravic žensk, krepitve njihove vloge in moči ter enakosti spolov in oblikovati priporočila za pospešitev napredka pri izvajanju zavez. Na zasedanju razprava teče tudi o vključevanju vidika spola in opolnomočenja žensk v razvojno agendo post-2015 in o vlogi te agende za doseganje enakosti spolov ter krepitve vloge in moči žensk.

V torek, 10. marca, so potekale razprave o vlogi ekonomije za napredek žensk in deklic, o vlaganju v enakost spolov ter krepitev vloge in moči žensk in deklic, na temo preoblikovanja politik in javnega življenja za doseganje enakosti spolov in o odgovornosti za udejanjanje dejanske (de facto) enakosti za ženske in deklice.

V sredo, 11. marca, bo potekala razprave na visoki ravni o nacionalnih mehanizmih za enakost spolov, v četrtek, 12. marca, pa bodo predstavljeni rezultati pregleda Peking +20, ki je bil opravljen v okviru regionalnih komisij OZN. Ob robu zasedanja Komisije vselej potekajo številni vzporedni stranski dogodki, na katerih države članice ter organi in telesa OZN, druge mednarodne organizacije ter nevladne organizacije predstavijo svoje poglede in obravnavajo teme zasedanja Komisije ali druga za enakost spolov kritična vprašanja.

Slovenija bo ob robu tokratnega zasedanja soorganizirala stranski dogodek na temo vključevanja moških in dečkov v prizadevanja za doseganje enakosti spolov.

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)