Na spletišču Pedagoškega inštituta je z dne 15. 7. 2015 objavljen razpis za prosto mesto za mladega raziskovalca oz. raziskovalko za usposabljanje v programski skupini »Edukacijske raziskave« na Pedagoškem inštitutu.

Na razpis vabimo študente oz. študentke družboslovnih in humanističnih smer z interesom za raziskave s področja edukacijskih ved (s posebnim poudarkom na teoriji spola in z njo povezanih interpretacijah pravičnosti).

Mladega raziskovalca oz. raziskovalko bo financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje v skladu s 103. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Z izbranim kandidatom ali kandidatko bomo sklenili zaposlitev določen čas za čas trajanja doktorskega študija.

Pogoj je zaključen študij 2. bolonjske stopnje in vpis na eno od fakultet, kjer se izvaja študijski program, ki tematsko ustreza področju raziskovanja na Pedagoškem inštitutu, jeseni 2015.

Od kandidatov oz. kandidatk pričakujemo visoko motiviranost, delavnost in dober študijski uspeh.

Kandidate oz. kandidatke vabimo, da prijave s kratkim življenjepisom in motivacijskim pismom pošljejo na naslov:

Pedagoški inštitut

Gerbičeva 62

1000 Ljubljana

Vloge morajo prijavitelji oz. prijaviteljice dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015« ter s polnim naslovom pošiljatelja oz. pošiljateljice.

Za vsa morebitna vprašanja in informacije smo na voljo po 27. 7. 2015 na e-naslovu: tamara.kotnik@pei.si oz. na telefonski številki 01 420 12 44.

Razpis je odprt do 5. avgusta 2015.

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)