V pedagoškem procesu na visokošolskih zavodih v Sloveniji sodelovalo 8.763 visokošolskih učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev

Na visokošolskih zavodih je v študijskem letu 2012/13 poučevalo 5.596 rednih in izrednih profesorjev, docentov, lektorjev in predavateljev, to je 17 manj kot v študijskem letu 2011/12. Pomagalo jim je 3.050 asistentov, učiteljev veščin ter drugih visokošolskih sodelavcev in 117 znanstvenih delavcev. Vseh skupaj, ki so sodelovali v pedagoškem procesu, je bilo 8.763 (ali približno odstotek manj kot v prejšnjem študijskem letu), vendar je bila njihova pedagoška obremenitev različna – polna, povečana ali nepolna. Če ta podatek preračunamo (glede na veljavne normative) v polno pedagoško obremenitev, to je v ekvivalent polnega delovnega časa, bi to bilo 5.763 oseb s polno pedagoško obremenitvijo.

En visokošolski učitelj za povprečno 19,3 študenta

Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem obdobju v povprečju »delilo« 19,3 študenta, eden več kot v predhodnem študijskem letu. Če upoštevamo vse pedagoške delavce, bi vsakemu izmed njih lahko dodelili povprečno po 11,6 študenta. Ta podatek dobimo, če število pedagoškega osebja preračunamo v ekvivalent polnega delovnega časa, število študentov pa v ekvivalent rednega študenta.

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah sodelovalo okoli 1.700 oseb

V pedagoškem procesu na višjih strokovnih šolah je poučevalo ali kako drugače sodelovalo 1.768 oseb z različnimi pedagoškimi obremenitvami; če ta podatek izrazimo v ekvivalentu polne pedagoške obremenitve, to pomeni 528 oseb s polno pedagoško obveznostjo oz. obremenitvijo.

Med visokošolskimi učitelji še vedno prevladujejo moški, petina je starejših od 60 let

Med visokošolskimi učitelji je bilo v tem študijskem letu 37,8 % žensk. Na višjih strokovnih šolah je razmerje med spoloma bolj izenačeno, med predavatelji je namreč skoraj pol žensk. Večina visokošolskih učiteljev je starih od 35 do 60 let, kar 20,8 % pa 60 ali več let. Predavatelji višjih strokovnih šol so v povprečju mlajši, starejših od 60 let je le 11,6 %.

Vir in več informacij: SURS, 6. 11. 2013

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)