PeF UL obvešča, da je CMEPIUS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil II. Razpis za zbiranje predlogov 2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM, s predvidenim rokom upravičenosti od 15. 5. 2014 do 15. 7. 2015. Gre za razpis, ki se časovno delno pokriva s prvim razpisom.

Dokumentacija razpisa je objavljena tudi na spletni strani: http://www.cmepius.si/razpisi/nfm.aspx.

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

Univerza v Ljubljani se kot visokošolska institucija lahko prijavi na akcije;
– 1. Pripravljalni obiski
– 2. Projekti med- institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu in
– 3. Projekti mobilnosti v visokem šolstvu

Vir in več informacij: PeF UL, 6. 1. 2014

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)