V okviru projekta Perspektive evalvacije in razvoja sistema vzgoje in izobraževanja, ki ga je sofinanciral Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport si lahko na strani založbe Pedagoškega inštituta ogledate in preštudirate elektronsko zbirko znanstvenih poročil na zgoraj omenjeno temo.

Znanstvena poročila so napisali sodelavci Pedagoškega inštituta in zunanji sodelavci, zanje pa je značilen avtorski pristop. Poročila segajo od zgodovinskih, antropoloških, filozofskih, socioloških, pedagoških in psiholoških študij, pa do povsem praktičnih, didaktičnih gradiv. Vsebinsko in metodološko pa študije zajemajo celotno vertikalo slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Želimo vam prijetno branje.

ZNANSTVENA POROČILA elektronska zbirka obsega naslednja poročila:

 • Sergej Flere, Rudi Klajnšek, Bojan Musil, Marina Tavčar Krajnc in Adrej Kirbiš: Kdo je uspešen v slovenski šoli?
 • Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek: Študije (primerjalne) neenakosti
 • Aleš Gabrič: Šolanje in znanje na Slovenskem v izzivu 20. stoletja
 • Milena Ivanuš Grmek, Branka Čagran in Lidija Sadek: Didaktični pristopi pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole
 • Darja Kobal Grum, Barbara Kobal, Marie Celeste, Polona Dremelj, Simona Smolej in Mateja Nagode: Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami
 • Boris Kragelj: Interdisciplinarni pristop k obravnavi časa v družboslovju: Evalvacija družbenih zaznav časa v obdobju tehnoloških sprememb in družbe znanja
 • Anton Kramberger: Nemirni evropski trgi dela
 • Taja Kramberger: Zgodovinsko-antropološki oris oblikovanja univerzitetnih habitusov
 • Primož Krašovec in Igor Ž. Žagar: Medijska politika v postsocializmu
 • Sonja Kump in Sabina Jelenc Krašovec: Vseživljenjsko učenje – izobraževanje starejših odraslih
 • Franc Mali: Novi modeli produkcije znanstvenega vedenja in njihov vpliv na vrednotenje (visokošolskih) izobraževalnih politik
 • Bogomir Novak: Prenova slovenske šole
 • Darko Štrajn: Konstrukcija družbe v postopkih edukacije
 • Lidija Tavčar: Uvod v muzejsko pedagogiko
 • Valerija Vendramin in Renata Šribar: Konstrukcije spolov, spolnosti in nasilja v sodobnih tehnologijah
 • Maša Vidmar in Peter Tymms: Preizkus temeljnih kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo (PIPS – BA)
 • Tatjana Vonta: Razvoj pedagoških idej v organizirani predšolski vzgoji
 • Tina Vršnik Perše: Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
 • Pavel Zgaga: Edukacija za “boljši svet”: od kozmopolitizma preko internacionalizma do globalizma
 • Sabina Žnidaršič Žagar: Vstop Slovenk v literarni prostor. Okoliščine, v katerih so prve slovenske pisateljice, od Fany Hausmann do Zofke Kveder, (lahko) vstopile v slovenski literarni prostor
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)