Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani tudi letos od 23. 8. do 3. 9. 2010 organizira Pilotni tečaj slovenščine za otroke in starše migrante. Tečaj je del projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve: Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Izbirni in brezplačni dvotedenski intenzivni tečaj slovenščine je namenjen otrokom migrantom, ki se bodo v šolskem letu 2010/2011 na novo vključili v slovensko osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, in njihovim staršem, ki bi se radi naučili slovenščino na začetni ravni.

Vir in več informacij: Univerza v Ljubljani, 18. 8. 2010

Dodatek 24. 8. 2010 (vir MŠŠ): predstavitev tečaja (pdf, 425 KB)

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)