Na spletišču OECDiLibrary je z aprilom 2021 objavljeno poročilo št. 112 Pisa in Focus (en). Poročilo je osredinjeno na teorijo miselnosti ter na razvojno miselnost in togo miselnost znotraj te. Pomembno se je vprašati, zakaj se nekateri učenci uspešno soočajo z različnimi stiskami, medtem ko drugim pojemajo moči za to. Teorija miselnosti daje dobro podlago za prepoznavanje in razumevanje razlik med tistimi, ki uspešno uresničujejo svoje zmožnosti, in ostalimi, ki jih ne. V času vsesvetovne zdravstvene stiske zaradi koronavirusa COVID-19, ki kar noče izzveneti, se je še pomembneje nasloniti na razvojno miselnost. Za učence, ki so si zmožni postaviti lastne učne cilje, razvijati učne strategije ter upravljati svoj napredek, je zaprtje šole prineslo korist. Učence, ki so se vajeni voditi pri učenju, ki nimajo pravega občutka za krmarjenje samostojnega učenja, pa je ta izkušnja popolnoma poklapala. V pričujočem poročilu so ugotovitve o povezanosti razvojne miselnosti z dosežki in dobrobit učencev, starih 15 let. Osvetljene so tudi morebitne implikacije za enakost in pravičnost.

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)