Na spletišču OECD v rubriki PISA je dne 6. 3. 2014 objavljena povezava na novo številko poročila PISA In focus z naslovom Ali poklic staršev vpliva na dosežke učencev (Do parents’ occupations have
an impact on student performance?, angleščina, pdf).

Ali vam podatek o tem, od kod prihajate, pove kar koli o tem, kam greste? Ko govorimo o poklicih staršev in dosežkih učencev, je odgovor zanesljivo »da« – vendar odvisno je tudi od države, v kateri obiskujete šolo. V raziskavi PISA so pokazali, da v Združenih državah Amerike in Združenem kraljestvu, v katerih so  strokovnjaki med najbolj plačanimi na svetu, otroci staršev na teh delovnih mestih  ne dosegajo enako dobrih rezultatov v matematiki kot otroci strokovnjakov v drugih državah – tudi ne dosegajo enako dobrih rezultatov kot otroci staršev, ki opravljajo poklice za preprosta dela, v Šanghaju in Singapurju.

V raziskavi PISA 2012 so vprašali sodelujoče učence in dijake o poklicu staršev. Odgovore so kodirali v mednarodno primerljivo klasifikacijo, prek katere je možno prepoznati posameznike, ki delajo v podobnih panogah ali opravljajo podobne naloge, imajo enake vrste dolžnosti in odgovornosti. Klasifikacija zajema naslednjih devet večjih poklicnih skupin v zaporedju po ravneh znanj in spretnosti, potrebnih za opravljanje teh poklicev: vodje in menedžerjev; strokovnjaki; tehniki in drugi strokovni delavci; uradniki; poklici za storitve/prodajalci; kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci; poklici za neindustrijske načine dela; upravljavci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in sestavljavci; poklici za preprosta dela.

Znotraj posamezne skupine posameznike razvrstijo po področjih, v katerih so zaposleni. Na primer, strokovnjake razvrtijo po področjih: zdravstvo, izobraževanje, znanost, gospodarske dejavnosti ali uprava.

Otroci staršev, ki opravljajo poklic strokovnjaka, na splošno dosegajo boljše rezultate v matematiki od ostalih, medtem ko otroci staršev, ki opravljajo poklice za preprosta dela prej dosegajo slabše rezultate kot njihovi vrstniki.

Razmerje med poklici staršev in dosežki učencev ni enako močno v vseh državah. Na primer, pri matematiki otroci čistilcev v Šanghaju v povprečju dosegajo boljše rezultate od otrok staršev strokovnjakov v Združenih državah Amerike in otroci strokovnjakov v Nemčiji dosegajo boljše rezultate od otrok staršev strokovnjakov na Finskem.
Na Finskem in Japonskem nudijo učencem in dijakom, katerih starši opravljajo poklice za preprosta dela, enake priložnosti za izobraževanje in enake spodbude, kot jih imajo otroci strokovnjakov.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)