Na spletišču online knjižnice OECDLibrary je dne 18. 5. 2015 objavljeno poročilo PISA in Focus št. 49: Kaj se skriva za neenakostjo spolov v izobraževanju? (.pdf, en)

Rezultati raziskave PISA 2012 so osvetlili velike razlike spolov pri branju, tj. v korist 15-letnih deklet; razlika je manjša v digitalni pismenosti; tudi rezultati raziskave znanj in spretnosti odraslih so pokazali, da ni pomembnih razlik spolov v digitalni pismenosti, in sicer pri osebah, starih 1629 let.

V šolah, v katerih je velik delež socialno-ekonomsko prikrajšanih učencev, dečki pogosteje ne dosegajo enakih rezultatov kot dekleta. Dekleta – tudi dekleta z zelo visokimi dosežki – so pogosteje manj uspešna od dečkov, ko morajo razmišljati kot znanstveniki, tj. ko morajo matematično formulirati situacije ali znanstveno interpretirati fenomene.

Starši pogosteje pričakujejo od sinov, da se vključujejo v dejavnosti znanstvenega, tehnološkega, inženirskega ali matematičnega področja, in manj od svojih hčera – tudi če so dosežki 15-letnih dečkov in deklet pri matematiki na isti ravni.

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)