Na spletišču knjižnice OECDLibrary so dne 25. 8. 2015 objavljena nova poročila Pisa in Focus št. 5254.

Pisa in Focus št. 52: Kako so se šole v zadnjem desetletju spremenile? (pdf)

Količina in kakovost virov, ki so na voljo šolam, sta se v povprečju med državami OECD pomembno izboljšali med leti 2003 in 2012. Zaradi večjih finančnih vložkov v izobraževanje so šole pridobile boljše strokovne delavce, učne materiale in infrastrukturo. Učno okolje v šolah v državah OECD se je izboljšalo med leti 2003 in 2012, predvsem ko gre za razmerje učitelj-učenci in za delež učencev, ki zamujajo k pouku. Raven vključenosti učencev z različnimi socialno-ekonomskimi ozadji v isto šolo se med temi leti ni spremenila, medtem ko so se učenci z različnimi učnimi zmožnostmi in potrebami v povprečju med državami OECD manj verjetno vključevali v isto šolo z ostalimi leta 2012 kot leta 2003.

Pisa in Fokus št. 53: Ali je možno premostiti razliko v dosežkih učencev migrantov in ostalih učencev?

Delež učencev z migrantskih ozadjem se je med leti 2003 in 2012 povečal, tako v tradicionalnih kot v novih ciljnih državah. Razlika v dosežkih učencev migrantov in ostalih učencev pri matematiki se je v povprečju med leti 2003 in 2012 zmanjšala. Razlike v socialno-ekonomskem statusu pojasnijo manj kot polovico razlike v dosežkih pri matematiki med učenci migranti in ostalimi.

Pisa in Fokus št. 54: Ali več časa, preživetega v učilnici, pomeni boljše učenje? (pdf)

Ne glede na tip šole (javna ali zasebna, šole z več viri ali šole z manj viri) so 15-letni učenci  preživeli več časa pri pouku matematike leta 2012 kot leta 2003. Povprečni čas pouka matematike se razlikuje za več kot dvaipolkrat med državami in ekonomijami. V povprečju velja, da več časa, kot ga učenci preživijo pri pouku matematike, boljši so njihovi dosežki, vendar pa dosežki učencev, ki morajo pri pouku opraviti več nalog oziroma več delati, niso boljši.

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)