Na spletišču OECD v rubriki Education je z dne 10. 2. 2016 objavljeno novo poročilo PISA in Focus št. 60 z naslovom: “Who are the low-performing students?” (“Kdo so učenci z nizkimi dosežki?”) (.pdf, en)

V nobeni državi, v kateri so sodelovali v raziskavi PISA 2012, ne morejo trditi, da vsi petnajstletni dijaki izkazujejo temeljne spretnosti in znanja matematične pismenosti, bralne pismenosti in naravoslovne pismenosti. V državah OECD v povprečju približno 28 odstotkov dijakov ni doseglo osnovne ravni znanja na vsaj enem od teh predmetnih področij.

Nizki dosežki pri petnajstletnikih niso posledica posameznega dejavnika tveganja, ampak kombinacije oziroma zbira različnih preprek, ovir in težav, s katerimi se soočajo dijaki v življenju.

Dijaki šol, na katerih so učitelji bolj prizadevni, nudijo več pomoči oziroma podpore, so moralni zgled in gojijo večja pričakovanja do njih, praviloma niso dijaki z nizkimi dosežki pri matematiki, tudi če upoštevamo socialno-ekonomski status dijakov in šol.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)