Na spletišču OECDiLibrary je s 16. 4. 2018 objavljena številka 83 mesečnega poročila v seriji Pisa pod lupo (Pisa in Focus) o tem, kako se je spremenila uporaba interneta med 2012 in 2015? (How has Internet use changed between 2012 and 2015?, en, .pdf). 

V današnjem svetu hitrega razvoja digitalne tehnologije gre o vse o hitrosti: računalniški procesorji svoje zmožnosti podvojijo vsake dve leti že več deset let; prihodnja generacija mobilnikov 5G naj bi bila 100-krat hitrejša od trenutne 4G in 20.000-krat hitrejša od “stare” 3G. Po podatkih Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) se je delež prebivalstva, ki uporablja internet, povečal s 34 na 48 odstotkov v samo zadnjih petih letih. Vprašanje je, ali ta digitalna revolucija z isto hitrostjo spreminja življenja mladostnikov ? Ali se petnajstletniki vedno več povezujejo z internetom? Ali te spremembe odpravljajo digitalno razslojenost?

Po poročanju petnajstletnikov v raziskavi PISA se je čas, ki ga preživijo na internetu, podaljšal v povprečju z 21 leta 2012 na 29 ur na teden leta 2015.

Leta 2015 so učenci z nižjim socialno-ekonomskim statusom iz držav OECD poročali, da v povprečju preživijo okoli 2 uri na teden več na spletu kot njihovi bolje situirani vrstniki.

V vseh šolskih sistemih so učenci, ki so poročali, da pogosteje uporabljajo internet, dosegli nižje rezultate v naravoslovju kot njihovi vrstnici, ki redkeje uporabljajo internet. V povprečju so učenci iz držav OECD, ki zmerno uporabljajo internet, dosegli boljše rezultate kot učenci, ki še nikoli niso uporabljali interneta ali ki internet uporabljajo več.

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)