Na spletišču OECD iLibrary je z 19. 11. 2018 objavljeno poročilo št. 90 Pisa in Focu z naslovom How do science teachers teach science – and does it matter? (en .pdf).

Učenje naravoslovja z raziskovanjem povezujemo s slabšimi dosežki pri preizkusih znanja v naravoslovju med dijaki iz učilnic, v katerih prevladuje nedisciplina in učitelji porabijo več časa, da umirijo učence. Ta povezava med slabšimi dosežki in učenjem z raziskovanjem je manjša med učenci, ki delajo v zelo discipliniranem okolju.

Učenje z raziskovanjem spodbuja pri učencih pozitivnejši odnos in naravnanost do naravoslovja.

Učenci, ki samo prejemajo navodila od učitelja, dosegajo praviloma boljše rezultate pri preverjanju znanja, ne glede na klimo v učilnici.

Zagovorniki poučevanja naravoslovja z raziskovanjem trdijo, da učenci na ta način spoznavajo in osvajajo postopke in strategije znanstvenega raziskovanja, medtem ko zagovorniki tradicionalnih praks izpostavljajo pomembno vlogo učitelja pri prenašanju znanja in vodenju učenja.

V teoriji, raziskovalno učenje spodbuja komunikacijo in sodelovanje, učenci sami usmerjajo učenje in razvijajo pristno zanimanje za predmet. Učenje z raziskovanjem praviloma zahteva več od učitelja, saj mora obvladati tako spretnosti vodenja razreda kot improviziranja. Učenci ne osvojijo novega znanja o naravoslovju, če jih pri tem nihče ne vodi in usmerja. Nasprotno za na učitelju temelječi pristop poučevanja učitelj ne potrebuje posebnih spretnosti vodenja in usmerjanja, saj ima popoln nadzor nad učno vsebino. Taki pristopi so praviloma primerni za pripravo učencev na standardizirane preizkuse znanja. Vendar so učenci, ki imajo izkušnjo samo z na učitelju temelječim poukom, pogosto manj motivirani in imajo manj možnosti za razvijanje spretnosti sodelovanja in komunikacije.

Torej, kakšna je najboljša praksa in ali je uspeh odvisen od klime na šoli?

Raziskava PISA 2015, v kateri so učenci odgovarjali na vprašanja o svoji izkušnji, je dala zanimive odgovore o učinkovitosti in uspešnosti nekaterih praks poučevanja, predvsem poučevanja naravoslovja z raziskovanjem in na učitelju temelječega poučevanja naravoslovja.

(Skupno 172 obiskov, 1 današnjih obiskov)