Na spletišču iLibrary OECD je 12. 3. 2019 objavljeno poročilo št. 94 serije Pisa in Focus o tem, ali se način učenja in vsebina razlikujeta med podeželskimi in mestnimi šolami “Does attending a rural school make a difference in how and what you learn?” (.pdf, en)

Včasih so imele podeželske šole praviloma po eno učilnico, v kateri je en sam učitelj ali učiteljica poučevala, skrbela za in nadzirala različno stare učence. Čeprav so kombinirani oddelki še danes prisotni v šolah, predvsem v primarnem izobraževanju, so večji državni izdatki, boljše mreže prevozov in višja socialna pričakovanja dali dostop do večjih šol z več učilnicami, učitelji in razredi ter večjo ponudbo učnih priložnosti. So bile te spremembe vzrok za zmanjšanje tradicionalnih razlik med učnimi dosežki na podeželju in v mestu. Ali se učenci iz podeželskih šol še vedno manj verjetneje kot mestni vpisujejo v visokošolske programe? Po čem se podeželske šole najbolj razlikujejo od mestnih?

V raziskavi PISA 2015 so učenci iz podeželskih šol v povprečju dosegli 31 točk manj pri naravoslovju od učencev iz mestnih šol. Razlika, ki jo lahko v celoti pripišemo razlikam socialnega in ekonomskega profila učencev in šol.

Pričakovano samo 30 odstotkov učencev iz podeželski šol diplomira na najmanj prvi stopnji visokošolskega študijskega programa, medtem ko to velja za več kot polovico učencev iz mestnih šol (povprečje držav OECD). Ta razlika se ne spremeni, tudi ko primerjamo dosežke učencev iz podeželskih in mestnih šol s primerljivim socialno-ekonomskim statusom.

V povprečju je ponudba obšolskih dejavnosti manjša in manj pestra za učence na podeželskih šolah kot za učencev v mestnih šolah.

(Skupno 58 obiskov, 1 današnjih obiskov)