Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske Komisije je 31. 10. 2015 v Uradnem listu Evropske Unije (C362/16) objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2015 na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014 – 2020: CEF-TC-2015-1 »Generične storitve varnejšega interneta«.

Splošni cilj javnega povabila je vzpostavitev in nadaljnje sofinanciranje generičnih storitev – nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, kot so opredeljene v samem razpisu.

Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo skozi instrument za povezovanje Evrope, ter za zagotovitev delovanja nacionalne platforme za varnejši internet, želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za nacionalne platforme za varnejši internet.

Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018 in sicer v višini do 340.000,00 EUR. Ministrstvo bo posameznim prijaviteljem oz. konzorcijem prijaviteljev na javni razpis Evropske Komisije izdalo pismo o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo.

Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 05. 01. 2016, do 14.00, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).

Vir: MIZŠ, 11. 12. 2015

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)