Splošna matura: K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.724 kandidatov (lani 2.670), izpitov pa se je udeležilo 2.075 kandidatov (lani 2.016), ki so maturo opravljali iz 30 predmetov.

Od 604 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 292 oz. 48,34 % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 312 kandidatov. Lani je od 572 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 214 kandidatov oz. 37,41 %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 318 kandidatov in jih uspešno opravilo 43 oz. 13,52 %.
Izmed 149 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 99 oz. 66,89 % uspešnih. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 632 kandidatov od 1.023 oz. 61,78 %, lani 494 kandidati oz. 50,56 %. Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 1.035 kandidatov oz. 49,88 %, lani 787 kandidatov oz. 39,04 %.

Od 37 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 9 kandidatov oz. 24,32 % uspešnih. Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 8.424 kandidatov (opravljalo jo je 9.685 kandidatov) oziroma 86,98 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 8.571 oz. 85,42 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu. Kandidati jesenskega roka splošne mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov oddajo na Državni izpitni center zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.

Dodatni maturitetni izpit: K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 568 kandidatov (lani 548). Izpit je opravljalo 377 kandidatov, od katerih je bilo 158 oz. 41,91 % uspešnih (lani 120 oz. 32,97 %).

Poklicna matura: K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 5.076 kandidatov (lani 4.818). Izpitov se je na 158 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.248 kandidatov (lani 3.095), od tega 1.985 dijakov in 1.263 odraslih. V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.611 kandidatov (lani 1.556). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.611 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.131 kandidatov oz. 70,20 % (lani 1.082 kandidatov oz. 69,54 %). Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 8. septembra 2010.

Vir: RIC, 17. 9. 2010: SM 2010 in PM 2010

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)