Splošna matura

K letošnjemu jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 2.670 kandidatov (lani 2.653), izpitov pa se je udeležilo 2.016 kandidatov (lani 1.962), ki so maturo opravljali iz 31 predmetov.

Od 572 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 214 oz. 37,41 % uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 358 kandidatov. Lani je od 654 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 289 kandidatov oz. 44,19 %. Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 341 kandidatov in jih uspešno opravilo 28 oz. 8,21 %. Izmed 154 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 82 oz. 53,25 % uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 494 kandidatov od 977 oz. 50,56 %, lani 503 kandidati oz. 54,44 %.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 787 kandidatov oz. 39,04 %, lani 865 kandidatov oz. 44,09 %.

Od 48 kandidatov, ki so opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 11 kandidatov oz. 22,92 % uspešnih.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 8.571 kandidatov (opravljalo jo je 10.034 kandidatov) oziroma 85,42 %, medtem ko je bilo lani uspešnih 8.800 oz. 86,30 % kandidatov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 5. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

Kandidati jesenskega roka splošne mature imajo možnost vložiti zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih do vključno sobote, 19. septembra 2009.

Dodatni maturitetni izpit
K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenskem roku prijavilo 548 kandidatov (lani 343). Izpit je opravljalo 364 kandidatov, od katerih je bilo 120 oz. 32,97 % uspešnih (lani 63 oz. 32,31 %).

Poklicna matura

K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 4.818 kandidatov (lani 4.889). Izpitov se je na 160 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 3.095 kandidatov (lani 3.164), od tega 1.885 dijakov in 1.210 odraslih.
V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1.556 kandidatov (lani 1.514). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature. Od 1.556 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 1.082 kandidatov oz. 69,54 % (lani 1.080 kandidatov oz. 71,33 %).
Kandidati jesenskega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 7. septembra 2009.

Vir: RIC

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)