Konferenca Zveze ljudskih univerz Slovenije v sodelovanju z Andragoškim društvom Slovenije, Društvom organizacij za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah in Zvezo srednjih šol, Skupnostjo za izobraževanje odraslih ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je bila dne 12. in 13. decembra 2012 v hotelu Mons. Tema konference je bilo izobraževanje odraslih in njegov pomen za okrepitev aktivne vloge državljanov.

Glavni zaključki konference:

  • aktivno državljanstvo ima različne dimenzije, nujno pa je, da imamo za aktivno državljanstvo ustrezno znanje,
  • za aktivno državljanstvo je izredno pomembno izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter informiranje odraslih (prikazano na primeru starejših odraslih, CVŽU – jev, PUM –a, priseljencev, zapornikov, brezposelnih),
  • potrebno je nadaljevati z aktivnostmi za dvig ravni funkcionalne pismenosti, poudarek na ranljivih ciljnih skupinah,
  • za izobraževanje in usposabljanje odraslih potrebujemo profesionalne organizacije in visoko usposobljene in motivirane učitelje,
  • potrebno je ohranjati in izboljševati kakovost ter medsebojno povezati različne politike,
  • nujno potreben je večji obseg sodelovanja med ministrstvi, izvajalci in uporabniki storitev, lokalnimi skupnostmi, delodajalci,….
  • nujno je potrebno zaščititi dobre programe in organizacije ter jim omogočiti preživetje v obdobju izteka ESS 2007 – 2013 in priprav novega ESS za obdobje 2014- 2020,
  • v okviru nacionalne zakonodaje moramo vzpostaviti sistem stabilnega financiranja organizacij za izobraževanje odraslih in dostopnost do kakovostnih programov in usposabljanja (javna mreža in javna služba za izobraževanje odraslih),
  • nujno potrebno je na področju izobraževanja odraslih zagotavljati kakovostno in dostopno lokalno ponudbo izobraževanja, usposabljanja, informiranja in svetovanja,
  • potrebno je več sodelovanja in povezovanja ter komuniciranja na različnih ravneh za še boljše delovanje sistema za izobraževanje odraslih.

Vir in več informacij s prispevki: ZLUS, 19. 12. 2012

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)