Ob zaključku razpisa Po kreativni poti do znanja so študentje na dogodku »Novim izzivom naproti« na Gospodarskem razstavišču predstavili kreativne rešitve do katerih so prišli v okviru projekta pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz gospodarstva.

212 projektov, v katere je bilo vključenih več kot 1600 študentov, 224 visokošolskih mentorjev in 333 mentorjev iz gospodarstva oziroma neprofitnih organizacij, je sodelovalo v projektih Po kreativni poti do znanja. Zaključni dogodek sta pripravila Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Uvodoma je udeležence nagovoril državni sekretar MIZŠ dr. Tomaž Boh, ki je poudaril, da so znanje, izobraževanje, ustrezne splošne in poklicne kompetence, povezovanje z gospodarstvom in čim hitrejši prehod mladih iz sistema izobraževanja na trg dela tisto, za kar si prizadeva MIZŠ. K temu sta naravnana tudi temeljna strateška dokumenta na področju visokega šolstva ter razvojno-raziskovalne dejavnosti, torej oba nacionalna programa.

Program Po kreativni poti do znanja, ki ga iz sredstev evropskega socialnega sklada sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je eden od primerov spodbujanja takšnega sodelovanja ter predstavlja pomembno spodbudo pri povezovanju visokošolskega sistema z delovnim okoljem. S tem mladim omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj že v času študija.

Z izvajanjem programa Po kreativni poti do znanja Slovenija sledi številnim domačnim in mednarodnim usmeritvam po tesnejšem sodelovanju visokošolskega sistema z gospodarstvom. “Program je ministrstvo iz sredstev evropskega socialnega sklada sofinanciralo že v programskem obdobju 2007-2013. Tisti, ki so sodelovali v njem, so ga ocenili za pozitivnega. Glede na odziv in pozitivne izkušnje, smo se odločili program financirati tudi v novi finančni perspektivi iz sredstev evropskega socialnega sklada”, je dejal državni sekretar dr. Boh.

Po kreativni poti do znanja za izvajanje projektnih aktivnosti vključuje pedagoške mentorje na visokošolskih zavodih, mentorje iz gospodarstva ter študente. Projektne skupine so sestavljene iz različnih študijskih področij, tako je zagotovljena interdisciplinarnost. “Vključeni študenti imajo tako možnost, da pridobijo splošne kot poklicno specifične kompetence. Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in mentorjev iz delovnega okolja pa prispeva k izmenjavi strokovnega in akademskega znanja, kar spodbuja visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov in k uvajanju inovativnega pristopa k poučevanju ter k prenosu najnovejših znanstvenih spoznanj, teoretskih pristopov in metodologij z namenom neposredne aplikativne uporabe v gospodarstvu in širši družbi.”

Prvi javni razpis programa v novem finančnem obdobju je bil objavljen v letu 2016 za minulo študijsko leto in je zaključen. Pri tem je bilo razdeljenih 3,9 milijona evrov sredstev, izbranih pa je bilo 212 projektov z različnih študijskih področij.

Drugi javni razpis bo predvidoma objavljen v mesecu novembru.

Vir: MIZŠ, 14. 11. 2017

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)