Pravica do izobrazbe je osnovna pravica slehernega posameznika, tako otrok kot tudi odraslih. V izobraževanje odraslih oz. vseživljenjsko učenje je trenutno vključene 12 odstotkov slovenske populacije. Naš ambiciozen cilj je doseči 19 odstotkov (kar je več od evropskega cilja, ki je 15 odstotkov). Ta izziv bo nedvomno del strukturiranega dialoga v smeri oblikovanja nove nacionalne strategije na področju izobraževanja odraslih.

Kot je v nagovoru udeleženkam in udeležencem letnega posveta o izobraževanju odraslih, ki poteka v Mariboru, med drugim izpostavil minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, “družbene spremembe terjajo od vseh nas, da se izobražujemo tudi v odrasli dobi. V oblikovanje nove nacionalne strategije izobraževanja odraslih bomo vključili najširši krog deležnikov, da skupaj najdemo najboljše možne rešitve.“

Vseživljenjsko učenje je po besedah ministra potrebno iz različnih razlogov: bodisi, ker nekomu v mladosti zaradi različnih razlogov ni uspelo doseči želene izobrazbene ravni, bodisi, ker se razmere v družbi in na trgu delovne sile vseskozi spreminjajo in od posameznika terjajo dodatna izobraževanja.

Letni posvet o izobraževanju odraslih, ki ga organizirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Andragoški center RS, je nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih ter opozarja na izzive na področju vseživljenjskega učenja.

Vir: MIZŠ, 24. 10. 2018

(Skupno 49 obiskov, 1 današnjih obiskov)