Minister dr. Uroš Grilc je na plenarni seji »Digitalna agenda na področju kulture« poudaril pomen čim boljšega premisleka, kakšen je digitalni potencial znotraj razvoja slovenske kulture. S  tem tudi sledimo k pripoznanju, ki ga je Evropska unija v svoji gospodarski strategiji Evropa 2020 identificirala kot enega najpomembnejših inovativnih dejavnikov odzivanja na gospodarsko krizo.

Nadaljeval je, da digitalnemu potencialu in digitalizaciji v kulturnih vsebinah nasploh ministrstvo posveča precej pozornosti. V osnutku Nacionalnega programa za kulturo, ki bo v petek podan v javno razpravo, je ministrstvo praktično na vseh področjih kulture poskušalo identificirati ključne cilje, na področju digitalizacije pa tudi odpreti določene dileme in izzive s katerimi se to področje sooča. Hkrati je ministrstvo oblikovalo tudi prečno poglavje o digitalizaciji, ki povezuje in ustvarja celovito strategijo na tem področju. Pri tem zasleduje osrednji cilj čim večje dostopnost kulturnih vsebin. Konkretno gre pri digitalizaciji gre za čim večjo mero brezplačnega tistega digitaliziranega gradiva , ki nastaja s pomočjo javnih sredstev. Drugi cilj pa je omogočiti najširši dostop in možnost ponovne uporabe digitaliziranega gradiva  v kreativne, izobraževalne, znanstvene in podjetniške namene. Zaključil je, da rezultati posvetovanj prihajajo v pravem času in so dragocen prispevek k ustrezni in celoviti umestitvi v virtualni svet,  od katere je odvisen tudi digitalen obstoj slovenskega jezika.

Plenarno sejo sta organizirala Ministrstvo za kulturo in Narodna in univerzitetna knjižnica. Je drugi dogodek v Ljubljani v okviru posvetovanj z deležniki in zainteresirano javnostjo o ustvarjanju, trajnem hranjenju in javni dostopnosti digitalnega gradiva s področja kulture. Evropska unija je namreč kot odgovor in odziv na gospodarsko krizo ter za krepitev gospodarske rasti in odziva na izzive sodobnega sveta pripravila načrt, s katerim želi spodbuditi evropski digitalni potencial. Cilj plenarne seje je bil, da se v razpravo vključi še več različnih akterjev s tega področja in uskladi vprašanja skupna trem vsebinskim področjem ter oblikuje zaključke, ki bodo vgrajeni v zaključni dokument.

Vir: MK, 5. 6. 2013

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)