Dne 8.7.2015 je Skupnost občin Slovenije izvedla delovni posvet na temo optimizacije stroškov v vrtcih in pri organizaciji prevozov v osnovnih šolah, namenjen zaposlenim v občinah, pristojnih za področje predšolske vzgoje. Na posvetu so predstavniki pristojnega ministrstva in predstavniki občin predstavili možnosti za upravljanje vrtcev na način, ki omogoča večjo racionalizacijo delovanja vrtcev, kar pa posledično vpliva na nižje stroške občin za področje predšolske vzgoje. Možnosti optimizacije pa je bila prikazana tudi na področju organizacije in izvedbe šolskih prevozov v osnovnih šolah.

Na posvetu so bile predstavljene udeležencem sledeče teme: 

  • Opolnomočenje občin pri odločanju o obsegu dejavnosti za tekoče šolsko leto ter opozorilo na napake, ki se ob tem najpogosteje pojavljajo, 
  • Od vpisa do optimizacije oddelkov ter sistemizacije v vrtcih, 
  • Kadrovski in finančni načrti vrtcev, 
  • Financiranje vrtcev po namenih in financiranje vrtcev po ceni programa,
  • Predstavitev aplikacije: Oddelki, sistemizacije cene v vrtcih in 
  • Organizacija in optimizacija šolskih prevozov v osnovnih šolah.

Vir: SOS, 10. 7. 2015

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)