Pedagoški inštitut je v januarju in februarju v okviru projekta »Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem« v različnih slovenskih regijah organiziral strokovne posvete z naslovom »Spodbudimo učno uspešnost slovenskih mladostnikov«. Na posvetih smo skupaj z učitelji različnih predmetnih področij, svetovalnimi delavci in ravnatelji osvetlili problematiko učno manj uspešnih mladostnikov. V skupni razpravi smo poskušali oblikovati različne pristope za izboljšanje njihove učne uspešnosti ter jih v razvojno-praktično usmerjenih delavnicah tudi preizkusili.

Po uvodnih plenarnih predavanjih, v katerih so se udeleženci seznanili z (ne)doseganjem temeljnih ravni slovenskih učencev v raziskavi PISA, so potekale delavnice v treh tematskih sklopih (»Učna uspešnost v raziskavi PISA in argumentacija«, »Odnosi, pogledi in čustva« in »Praktično pridobivanje znanja in učna uspešnost«. V okviru zadnjega sklopa so delavnice izvedli sodelavci in sodelavke Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in Zavoda RS za šolstvo. Na šolah, ki so gostile posvete (Srednja lesarska šola Maribor, Šolski center Velenje, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Srednja kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto, Srednja tehniška šola Koper) so v navedenih vsebinskih sklopih vzporedno potekale tudi razvojno-praktično usmerjene delavnice za dijake.

Dr. Urška Štremfel, vodja projekta, je po uspešno zaključenih strokovnih posvetih povedala: »Čeprav je bila udeležba na strokovnih posvetih nekoliko nižja od pričakovane, smo z izvedenimi posveti zelo zadovoljni. Še posebej nas veseli odziv dijakov. Predavatelja in predavateljice so bili navdušeni nad njihovo odzivnostjo in pripravljenostjo za sodelovanje. Verjamemo, da smo na posvetih skupaj z udeleženci izpostavili pomembne pristope za spodbujanje učne uspešnosti slovenskih mladostnikov«.

Vse, ki vas tematika zanima, vljudno vabimo, da obiščete spletno stran projekta »Približajmo priložnosti vseživljenjskega učenja vsem« (www.raollla.si), kjer boste poleg gradiv s strokovnih posvetov našli tudi druga zanimiva gradiva o učni (ne)uspešnosti mladostnikov. Prav tako na spletni strani lahko dobite informacije o prihajajočih dogodkih, ki jih bomo organizirali v okviru projekta. Izpostavimo naj okroglo mizo »Kaj nam sporoča raziskava PISA o (ne)doseganju temeljnih ravni pismenosti slovenskih učencev?« in zaključno konferenco projekta, na kateri bo predstavljena tudi znanstvena monografija »Učna (ne)uspešnost: pogledi, pristopi, izzivi«.

Vir: SIO, 4. 3. 2014

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)