Zaradi trenutne situacije z COVID -19 Sekretariat PRIMA podaljšuje rok za oddajo razpisov, prva faza do 6. maja, druga faza pa do 17. septembra 2020

V skladu s prednostnimi nalogami Obzorja 2020 so splošni cilji programa PRIMA okrepiti raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter razviti znanje in skupne inovativne rešitve za trajnostne agroživilske sisteme.  Prav tako se skuša zagotoviti celostna oskrba in gospodarjenje z vodo v Sredozemlju. Sistemi, oskrba in gospodarjenje z vodo bi morali biti odpornejši na podnebne spremembe, učinkovitejši, stroškovno učinkovitejši ter bolj okoljsko in socialno trajnostni ter prispevati k odpravljanju težav, povezanih s pomanjkanjem vode, prehransko varnostjo, prehrano, zdravjem, dobrim počutjem in migracijami, vse od njihovega izvora.

Vir in več informacij: MIZŠ, Direktorat za znanost, 6. 4. 2020

(Skupno 37 obiskov, 1 današnjih obiskov)