Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani je na svoji spletni strani objavila podatke o številu prijav (prve želje) za vpis v 1. letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2012/2013 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije – prvi prijavni rok. Razpisanih je bilo skupno 23.378 mest, število prijav pa je manjše – 19.145. Na redni študij se je skupaj na 17.824 razpoložljivih mest prijavilo 17.906 kandidatov (101 %), na 5.554 mest za izredni študij pa le 1.239 (22,3 %).

Kljub temu ostajajo nekateri študijski programi tako na rednem kot izrednem študiju nezasedeni, določeni študijski programi pa imajo velike presežke. Omejitve vpisa se zato pričakujejo na podobnih študijskih programih in področjih kot lani – akademije umetnosti, naravoslovje, medicina, farmacija, arhitektura, veterina, pedagoški študiji, šport, zdravstvo. Večina teh omejitev bo na rednem študiju, med izrednimi pa je verjetna za študijske programe oblikovanja, zdravstvene nege in predšolske vzgoje.

Določeno namreč je, da mora visokošolski zavod, če število prijavljenih kandidatov število razpisanih mest presega za 5 ali več odstotkov, sprejeti sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest. Pristojni organi visokošolskih zavodov morajo sklepe o navedenem tako sprejeti v naslednjem tednu in jih posredovati ministrstvu. Predvidoma konec meseca bo soglasje k omejitvam vpisa dala tudi Vlada RS, sklepi pa bodo objavljeni tudi v Uradnem listu RS.

Kandidati, ki so v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis. Kandidati pa, ki so v Prvi prijavi na prvem mestu napisali študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo v ta ali v naslednja v prijavi napisana študijska programa z omejenim vpisom sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk.

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2012. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Sezname sprejetih kandidatov visokošolske prijavno-informacijske službe pošljejo visokošolskim zavodom.

Drugi prijavni rok, ko se bodo kandidati lahko prijavili na še (preostala) prosta mesta, bo potekal od 22. do 29. avgusta 2012.

Vir: MIZKŠ, 10. 4. 2012

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)