UNESCO je leta 1993 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev, in sicer z namenom ljudem približati poslanstvo ter dosežke učiteljev na področju vzgoje in izobraževanja.

V Sloveniji dan učiteljev obeležimo s podelitvijo Nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Letošnja slovesna podelitev nagrad bo v torek, 5. oktobra 2010, ob 18. uri v Grand Hotelu Union (Miklošičeva 1) .

Nagrade bosta podelila minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in predsednik Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva, dr. Pavel Zgaga. Slavnostni govornik na prireditvi bo predsednik Državnega zbora, dr. Pavel Gantar.

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo od leta 1966. Takrat so se imenovale Žagarjeve nagrade, s sedanjim imenom jih poznamo od leta 1994. Podeliti je mogoče največ 11 nagrad.

Nagrado lahko prejme posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija, ki se ukvarja s predšolsko vzgojo, osnovnim šolstvom, osnovnim glasbenim šolstvom, izobraževanjem in usposabljanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolstvom, izobraževanjem odraslih, višjim in visokim šolstvom, dijaškimi in študentskimi domovi, šolstvom pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstvom pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnim poukom slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva. Imenuje ga Vlada RS na predlog ministra za šolstvo in ga sestavlja 9 članov: dr. Pavel Zgaga, dr. Marko Stabej, Božena Bratuž, dr. Egidija Novljan, Nives Počkar, dr. Saša Aleksij Glažar, dr. Andrej Fištravec, Jelka Mrvar in Marija Gregorc.

Vir: MŠŠ, 29. 9. 2010

Dodatek (5. 10. 2010): Nagrajenci v letu 2010:

 • mag. Suzana ANTIČ; nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v predšolski vzgoji;
 • Terezija DRAGINC; nagrada za življenjsko delo v osnovnem šolstvu;
 • mag. Jožefa POLANC; nagrada za življejsko delo v osnovnem šolstvu;
 • mag. Valentin KUBALE; nagrada za življenjsko delo v srednjem šolstvu;
 • Tomaž Janez GERŠAK; nagrada za življenjsko delo v srednjem šolstvu;
 • dr. Peter GLAVIČ; nagrada za življenjsko delo v visokem šolstvu;
 • dr. Simona TANCIG; nagrada za življenjsko delo v visokem šolstvu;
 • dr. Vida MOHORČIČ ŠPOLAR; nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v izobraževanju odraslih;
 • Ksenija PREŽELJ in Darinka V. KABELKA; nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo na področju dijaških in študentskih domov;
 • mag. Loredana SABAZ; nagrada za življenjsko delo na področju šolstva italijanske manjšine;
 • mag. Valerija PERGER; nagrada za posebno uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v zamejskem šolstvu.
(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)