Na spletišču Univerze na Primorskem je 21. 3. 2014 objavljena novica o tem, da so bile na 11. slavnostni akademiji podeljene nagrade in priznanja Univerze na Primorskem.

Osemnajstim profesorjem in študentom so bila podeljena priznanja in nagrade – častna listina, zlate plakete, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja “Srečko Kosovel” in “Univerze na Primorskem” za študente. Najvišji naziv pa je prejel Nobelov nagrajenec prof. dr. Sir Harold Kroto, ki je postal novi častni doktor Univerze na Primorskem. Letos prvič sta bila podeljena tudi naziva dvema zaslužnima profesorjema UP. To sta postala prva rektorica UP, prof. dr. Lucija Čok, in prof. dr. Cene Bavec, upokojeni profesor Fakultete za management.

Prisotne goste, med njimi častnega gosta, ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jerneja Pikala, in slavnostnega govornika, Nobelovca prof. Sira Harolda Krota, mosinjorja dr. Jurija Bizjaka, rektorja in prorektorje slovenskih in tujih univerz, prvo rektorico UP, prof. dr. Lucijo Čok, častne doktorje in častne senatorje UP, dekane in direktorje članic ter dekanjo pridružene članice Univerze na Primorskem, senatorje, člane Upravnega odbora ter Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, in ostale zaposlene in študente je najprej pozdravil minister, dr. Jernej Pikalo.

V svojem nagovoru je dejal, da ga veseli, da univerze v vseh regijah dobivajo svoje obrise, se, vsaka po svoje, razvijajo v dobro in primerno smer in pri tem dosegajo uspehe. Ob tem je prisotnim čestital in ob koncu nagovora povzel posvetilo himne Univerze na Primorskem ter vsem zaželel: “Ne obstati!”

Rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, je v svojem nagovoru, ki ga v celoti objavljamo v prilogi, povedal, da je za UP “dosežena prva od točk obrata na njeni poti skozi čcas. Zato je potreben premislek. In po premisleku odločitev, kaj storiti, da se energija ponovno zavrti, kaj odvreči, kaj spremeniti, da ne obstanemo na mestu in si resigniramo porečemo: nazaj ne moremo, naprej ne znamo.”

Sledil je nagovor Nobelovca prof. Sira Harolda Krota. Poudaril je pomen univerze in izobraževanja, ki omogočata razvoj sposobnosti in pomen znanosti ne glede na barvo kože, narodnost, starost; ker je znanost drugačna od drugih človeških aktivnosti, kot sta politika in religija, ki jih človek prilagodi sebi in ljudem z močjo.

Predsednik Študentskega sveta Mirko Ilić je prisotne pozval, naj vendarle verjamejo v mlade, v študente, “ki so v očeh javnosti in medijev pogosto prikazani kot apatični in nemi opazovalci dogajnja tako v univerzitetnem kot drugih okoljih”, kar je, po besedah Ilića, daleč od resnice. Dejal je še: “Borimo se na različne načine na nešteto področjih. Borimo se s predavatelji, knjigami, izpiti, okoljem in tudi s samimi seboj, da nas ne premami prevelika skušnjava. V zadnjem času lahko zasledimo objave v nekaterih medijih, ki mečejo slabo luč na našo univerzo. Zato nas prevevajo mešani občutki, ko vidimo, da se načrtno želi očrniti našo Univerzo na Primorskem, tretjo javno univerzo v Sloveniji, da se pri tem posplošuje in prenaša lasten gnev na celotno ustanovo. Tudi zato, ker se študentje UP, tako kot drugi slovenski študentje borimo, da bi v življenju uspeli v tem, kar nas veseli in nam daje novega elana za nadaljnje uspehe.” Celoten nagovor je v prilogi.

Po nagovorih je rektor predstavil novega častnega doktorja Univerze na Primorskem, Nobelovega nagrajenca za področje kemije, prof. Sira Harolda Krota, ki je naziv prejel za izjemne dosežke na področju znanosti.

  • Profesor Sir Harold Kroto, član »Royal Society of London« je svetovno znan kemik, ki je trenutno zaposlen na Florida State University. Leta 1996 je skupaj z Robertom Curlom in Richardom Smalleyem za svoje raziskave na področju kemije prejel Nobelovo nagrado. Nobelova nagrada je bila podeljena za odkritje fulerenov, molekul čistega ogljika v obliki poliedrov. Najbolj znan med njimi je buckminsterfullerene, ki sestoji iz 60 atomov ogljika razporejenih v ogliščih arhimedskega telesa, prisekanega ikozaedra. Njegova znanstvena odkritja so pomenila pravo revolucijo na področju kemije, fizike, materialov, nanotehnologije, neposredni vpliv pa pustila tudi v biologiji, medicini in matematiki. Raziskovanje na področju matematične kemije profesorja Sir Harolda Krota povezuje tudi z raziskovalci Univerze na Primorskem, prek uporabe matematičnih metod, predvsem teorije grafov v kemiji. V letu 2012 je na Univerzi potekala mednarodna znanstvena konferenca »Computers in Scientific Discovery 6 – CSD 6«, kjer je Sir Harold Kroto nastopil z izjemnim plenarnim predavanjem »Science, Lost in translation?«. Je tudi vnet zagovornik znanosti in jo promovira po vsem svetu med mladimi.

Za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze sta naziv “Zaslužni profesor UP” prejela prof. dr. Lucija Čok in prof. dr. Cene Bavec.

  • Prof. dr. Lucija Čok je s svojim delom na področju šolstva, raziskovanja in poučevanja v slovenskem in mednarodnem prostoru pustila neizbrisljiv pečat. Kot prva direktorica Znanstveno raziskovalnega središča Koper je gradila znanstvene osnove za nastanek Univerze na Primorskem, med leti 2000 in 2002 pa je opravljala funkcijo ministrice za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije. Leta 2003 je kot prva ženska rektorica v Sloveniji prevzela vodenje Univerze na Primorskem. Je znanstvena svetnica in redna profesorica za področje večjezičnosti in medkulturnosti, njeno raziskovalno in pedagoško delo pa se dotika področij jezikoslovja, modelov dvojezičnega izobraževanja in ohranjanja jezikovne raznolikosti. Prof. Lucija Čok je mednarodno uveljavljena specialistka na področju didaktike tujih jezikov, njena bibliografija obsega več kot 360 zapisov. Za svoje bogato raziskovalno in pedagoško delo je dobila več mednarodnih in nacionalnih nagrad.
  • Prof. dr. Cene Bavec je svojo profesionalno pot začel kot sistemski inženir v podjetju IBM, nadaljeval pa jo je v slovenski državni upravi in jo zaznamoval z razvojem informacijske družbe in izgradnje informacijskih sistemov. Leta 2006 je dobil nagrado za življenjsko delo Evropskega foruma o inovacijski družbi. V letu 2001 je aktivno sodeloval pri ustanovitvi Univerze na Primorskem, kjer je kasneje med leti 2001-2002 opravljal funkcijo dekana takratne Visoke šole za management Koper. Njegovo znanstveno in pedagoško delo je izrazito interdisciplinarno in pokriva področja managementa, teorije organizacij in managementa informacijskih tehnologij. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela na Univerzi na Primorskem je poučeval in raziskoval tudi na Univerzi v Ljubljani in na univerzah v tujini. Prof. dr. Cene Bavec je s svojimi vrhunskimi dosežki še posebej zaznamoval povezovanje univerzitetnega prostora z gospodarstvom. Njegova bibliografija obsega več kot 330 zapisov.

Nagrado za pedagoško odličnost, ki se jo podeli najboljšim pedagogom Univerze na Primorskem, sta za pedagoške dosežke visokošolskega učitelja za preteklo študijsko leto prejela visokošolska učitelja prof. dr. Štefan Bojnec in prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec ter visokošolski sodelavec asistent Tine Šukljan.

Nagrade za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem, ki so namenjene spodbujanju doseganja znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev univerze, so bile letos podeljene: za področje naravoslovja za leto 2013- izr. prof. dr. Ajdi Fošner, za področje družboslovja za leto 2013 – asistentki Viti Poštuvan.

Priznanje »Svečana listina Univerze na Primorskem«, ki se podeli mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela, sta prejela doc. dr. Marko Orel in doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič.

Zlate plakete za življenjsko delo visokošolskim učiteljem ali sodelavcem in znanstvenim delavcem ali raziskovalnim delavcem za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze, so bile podeljene: na predlog Fakultete za humanistične študije UP prof. dr. Antonu Gosarju, na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP prof. Diegu De Leu, Dsc. in na predlog Pedagoške fakultete UP doc. dr. Sonji Starc.

Nagrado »Srečko Kosovel« za izredne znanstveno-raziskovalne dosežke so prejeli:

  • Lara Bobič za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela;
  • Aleksandar Pavlović, mag. za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela;
  • Mag. Klari Dodić Pegan za izredne dosežke pri pripravi magistrskega dela;
  • dr. Sergeju Gričarju za izrednedosežke pri pripravi doktorskega dela.

Priznanje Univerze na Primorskem za študente je letos prejela Olga Kaliada za nadpovprečne dosežke in prispevek k uveljavitvi Univerze na Primorskem, za delo v študentskih organizacijah in pri promociji UP, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Program so odlično izvedli: voditeljica Breda Biščak, pevke in pevci Akademskega zbora Univerze na Primorskem s himno UP “Samo obstati ne smeš”; vokalna skupina »ART VOCALIS« Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, ki je pod mentorstvom dr. Ivana Lešnika zapela “Gaudeamus Igitur”, ter odlični pevec in študent Univerze na Primorskem Žiga Rustja s spremljevalno skupino, ki je navdušila občinstvo.

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)