Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS), podpisan je bil aprila 2001, JSPS vsako leto zagotavlja tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. Razpis velja za vse vede. Trajajo 12 ali 24 mesecev.  

Rok prijave pri MIZKŠ je najmanj tri mesece pred predvidenim nastopom štipendije, zadnji rok za prijavo je 31. julij 2012 (za japonsko fiskalno leto 2012, t.j. od 1. 4. 2012 – 31. 3. 2013)

Odhod na Japonsko: kadarkoli med 1. 4. in 30. 11. 2012

Pogoji: državljanstvo Republike Slovenije, doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let), kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati, potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela.

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje.

JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo 362.000 Y, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku 200.000 Y, nezgodno in zdravstveno zavarovanje.    

Kandidati se prijavijo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Prijavi je potrebno priložiti naslednje dokumente (vsi dokumenti, razen kopije doktorata (potrdila), morajo biti v izvirniku): prijavni obrazec, kopija dokazila o doktoratu s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti), priporočilno pismo nadrejenega v angleškem ali japonskem jeziku, pisno soglasje japonskega gostitelja v angleškem ali japonskem jeziku

Podrobnejše informacije

Informacije in prijave: dr. Marija Škerlj, tel. 01 478 4696, tel. 01 478 4696, e-pošta: marija.skerlj@gov.si

Vir: MIZKŠ, 22. 2. 2012

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)