V palači Združenih narodov v Ženevi je 28. 2. potekala slovesnost ob podpisu Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev. Na podpisni slovesnosti je Izbirni protokol podpisala tudi Republika Slovenija, ki je aktivno sodelovala pri njegovi pripravi. Slovenija je bila ena od prvih držav Združenih narodov, ki si je prizadevala za čimprejšnji podpis protokola.

Izbirni protokol bo otrokom in njihovim zastopnikom omogočil vlaganje pritožb o kršitvah njihovih pravic pri Odboru Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki je odgovoren za spremljanje izvajanja Konvencije o otrokovih pravicah. Ustanovitev tega novega instrumenta kaže na spoznanje, da morajo otroci, tako kot odrasli, imeti enak dostop do mednarodnih teles za človekove pravice in do mednarodnega sistema, odgovornega za spremljanje kršitve človekovih pravic.

Izbirni protokol je na voljo za podpis vsaki državi, ki je podpisala in ratificirala ali pristopila h Konvenciji o otrokovih pravicah ali eno od prvih Konvencij dveh izbirnih protokolov o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji ter glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.

Izbirni protokol bo začel veljati tri mesece po deponiranju desete listine o ratifikaciji ali pristopu pri generalnem sekretarju OZN. Po sprejemu protokola bo Odbor za otrokove pravice sestavil svoj poslovnik oziroma postopkovna pravila za izvajanje nalog, po katerem se mora ravnati pri opravljanju nalog, ki so mu dodeljene po protokolu.

Vir: MDDSZ, 28. 2. 2012

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)