Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Igor Lukšič je 6. oktobra z veleposlanikom Združenih držav Amerike Josephom A. Mussomelijem podpisal Memorandum med Vlado RS in Vlado ZDA o Fulbrightovem programu izmenjav. S tem se bo nadaljevalo uspešno sodelovanje Republike Slovenije v Fulbrightovem programu, hkrati pa nov dokument zagotavlja osnovo za nadgradnjo in nadaljnji razvoj programa v Sloveniji, ki ga sofinancira MVZT. Bistvena sprememba je, da bo novi izvajalec programa Fulbright v Republiki Sloveniji Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve preko Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje, kar je bila pobuda ameriške strani, ki jo je Slovenija sprejela. 

Program Fulbright je eden najprestižnejših štipendijskih programov na svetu. Ustanovljen je bil leta 1946 na predlog senatorja Arkansa J. Williama Fulbrighta.  Pretežno ga financira vlada Združenih držav Amerike, na osnovi vsakoletne odločitve kongresa o višini sredstev. Trenutno se program izvaja v 155 državah, ki na različne načine zagotavljajo tudi dodatna sredstva za sofinanciranje programa.

V letu 2009 je vlada ZDA za program namenila skoraj 235 milijonov ameriških dolarjev, sodelujoče države pa so prispevale približno dodatnih 60 mio ameriških dolarjev. Slovenski »prispevek« v obliki neposrednih izplačil posameznikom znaša povprečno okoli 60.000 evrov letno.

Program Fulbright letno podeli okoli 7.00 štipendij po vsem svetu. Slovenija je od leta 1994, odkar sodeluje v tem programu, prispevala skupno 260 štipendistov. Državi si namreč vsako leto izmenjata povprečno po štiri podiplomske študente in po štiri predavatelje. Tako je bilo doslej v programu financiranih preko 130 slovenskih državljanov, ki so gostovali na ameriških institucijah in prav toliko ameriških državljanov, ki so gostovali na slovenskih visokošolskih in raziskovalnih institucijah.

V študijskem letu 2011/2012 bodo iz Slovenije v ZDA odšli štirje podiplomski študentje za skupno 36 mesecev ter 5 predavateljev za skupno 35 mesecev. V Sloveniji pa bomo gostili štiri ameriške podiplomske študente za 36 mesecev ter pet predavateljev za skupno 22 mesecev.

Vir: MVZT, 6. 10. 2011

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)