Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sredo, 11. oktobra 2017, sklenilo pogodbe z izbranimi izvajalci na Javnem razpisu za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. Podpisu pogodb je prisostvovala državna sekretarka Martina Vuk, ki je ob tem povedala, da od delovanja centrov veliko pričakujemo, hkrati pa je izpostavila pomembnost sodelovanja večnamenskih romskih centrov med sabo, ter s centri za socialno delo, ki delujejo v njihovem okolju.

Izbrani prijavitelji so: CSD Trebnje, CSD Črnomelj, CSD Krško, Ljudska univerza Kočevje, Ljudska univerza Lendava, Regionalni izobraževalni center Novo mesto ter Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti v RS, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.

Namenska sredstva zagotavljata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%) ter Republika Slovenija (20%). Skupna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 1.680.000,00 evrov. Za delovanje posameznega VNRC je v celotnem obdobju izvajanja projekta, ki se zaključi 30. 9. 2021, namenjenih 152.727,26 EUR.

Vir: MDDSZ, 11. 10. 2017

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)