Minister dr. Igor Lukšič je 17. novembra z rektorjem Univerze v Ljubljani dr. Radovanom Stanislavom Pejovnikom, podpisal pogodbo o predaji lastništva zemljišč Republike Slovenije za izgradnjo umetniških akademij  na Univerzo v Ljubljani. Pogodba določa, da je Univerza v Ljubljani dolžna Republiki Sloveniji vrniti v last  in  upravljanje te nepremičnine, brez vsakršne odškodnine, če v roku 10 let po podpisu pogodbe ne bo pridobila uporabnega dovoljenja za uporabo Umetniških akademij Univerze v Ljubljani.

Lokacija za umetniške akademije (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje – ALUO, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo – AGRFT in Akademija za glasbo – AG) je bila izbrana sredi leta 2004. Sledili so dolgotrajni postopki arhitekturnega natečaja, priprave in sprejemanja prostorskih aktov.

Leta 2009 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt, ki je predstavljal osnovo za izdelavo projektne dokumentacije. V aprilu 2009  je bila izdelana novelacija predinvesticijske zasnove, v letu 2010 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, začelo se je pridobivanje soglasij. Predviden je odkup še manjkajočega dela zemljišč, izdelava projektov za komunalne priključke in dokončanje projektne dokumentacije ter s tem vzpostavitev pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju je načrtovana  izdelava PZI projektne dokumentacije.

Na univerzi predvidevajo, da bi lahko investicijo dokončali v treh letih po pridobitvi gradbenega dovoljenja in potrditvi virov financiranja.

Minister Lukšič je ob podpisu pogodbe poudaril, da gre za velik dan ne zgolj za umetniške akademije in univerzo, temveč tudi za kulturo. Dejal je, da sta ob tem še dva razloga za veselje. Prvi je ta, da je ministrstvo ravno dan prej, 16. novembra, uspelo pridobiti zadnji podpis EU za 85 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za projekt izgradnje Poliklinike, kjer bosta prostore dobili Fakulteta za kemijo in Fakulteta za računalništvo. Drugi pa, da se te dobre novice odvijajo ravno na 17. november, ko je mednarodni dan študentov, brez katerih ni univerze.

Vir: MVZT, 17. 11. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)