V petek 8. julija 2011 ob 11. uri so na Ministrstvu za šolstvo in šport prišlo podpisali pogodbo za začetek izvajanja del na Bloudkovi velikanki. Po dolgotrajnih revizijskih postopkih so izpolnjeni vsi pogoji, za podpis pogodbe in pričetek z deli. Izbrani izvajalec je GH Holding d.d.. Predsednik uprave podjetja gospod Blaž Miklavčič je podpisal pogodbo o izvedbi del na Bloudkovi velikanki v vrednosti 6.249.955,45 evrov. 
Revizija razpisne dokumentacije in postopka izbire izvajalca nam je vzela veliko dragocenega časa. Kljub temu pričakujemo, da bomo v prihajajoči zimi ponovno videli skoke na novi Bloudkovi lepotici. GH Holding  s partnerji bo imel težko delo, saj bo moral zaključevati gradnjo v zimskih razmerah. Po naši oceni ima izbrani izvajalec dovolj tehničnih in kadrovskih kapacitet izkušenj in znanj, da bo s pogodbo sprejete obligacije in naša pričakovanja izpolnil.
S pogodbo bo zgrajena Bloudkova velikanka velikosti 135 m, k njej sodi tudi 105 m skakalnica in spremljevalni objekti (ogrevalni objekt na vrhu skakalnice, transportna naprava-tekoče stopnice na vrh zaletišča 105 m skakalnice, Bloudkov sodniški stolp, RTV stolp in funkcionalna dopolnitev Nemškega stolpa). Dela je veliko, pogodbeni parterji pa so tudi slovenska vodilna gradbena podjetja.
V letošnjem letu nameravamo izvesti še javna naročila za nakup plastike za plastifikacijo skakalnic v Planici, nakup mrež za zadrževanje snega pred zdrsom, sistem za zamrzovanje smučine, keramično smučino, tehnološko opremo za pripravo skakalnic. Poleg tega načrtujemo začetek gradnje mladinskih in otroških skakalnic in rekonstrukcijo hudournika.
 
Več MŠŠ, 8. 7. 2011
(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)