V petek, 13. 7. 2012 so na Fakulteti za strojništvo UM slovesno podpisali sporazum o akademskem sodelovanju in izmenjavi med Okinawa National College of Technology, Japonska, in Fakulteto za strojništvo. Namen sklenitve sporazuma je okrepiti akademsko sodelovanje in izmenjavo raziskovalcev, profesorjev in študentov s pričakovanjem, da bo to prispevalo k napredku pri raziskavah, izobraževanju in mednarodni dejavnosti, kar je v skupnem interesu obeh pogodbenih institucij.

Japonska vlada že od leta 1962 namensko ustanavlja tehnološke kolidže (angl. Colleges of Technology), da zadovolji stalne potrebe japonske industrije po določenih profilih vrhunsko usposobljenih inženirjev, ki bodo zagotavljali gospodarski razvoj s svojim razvojnim delom kot rezultatom izjemnega napredka Japonske na področju znanosti in tehnologije in prenosu teh znanj v industrijo.

Okinawa National College of Technology je bil ustanovljen kot 55. nacionalni tehnološki kolidž leta 2004. Kolidž obsega štiri izobraževalne oddelke, ki odražajo potrebe japonske industrije, in sicer Inženirstvo mehanskih sistemov (angl. Mechanical Systems Engineering), Inženirstvo informacijskih in komunikacijskih sistemov (angl. Information and Communication Systems Engineering), Inženirstvo medijskih informacij (ang. Media Information Engineering) in Inženirstvo bioliških virov (angl. Bioresourses Engineering).

Sodelovanje med Fakulteto za strojništvo, Univerze v Mariboru in Okinawa National College of Technology, Japonska, se pravzaprav formalno pričenja v letu 2012 v okviru dvoletnega projekta bilateralnega znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med obema institucijama z naslovom Karakterizacija mehanskega obnašanja naprednih celičnih materialov pod vplivom udarnih obremenitev (angl. Characterisation of Mechanical Behaviour of Advanced Pore Morphology Foam Materials Under Impact Loading), ki ga vodita predsednik Okinawa National College of Technology, prof. Shigeru Itoh, in red. prof. dr. Zoran Ren (FS UM) in je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Japonskega društva za promocijo znanosti (JSPS).

Pogodbeni instituciji se s podpisom sporazuma zavezujeta k skupnemu razvoju naslednjih dejavnostih, ki temeljijo na njihovih akademskih potrebah:
1. Izmenjava znanstvenikov, raziskovalcev in študentov.
2. Načrtovanje in sodelovanje pri skupnih raziskovalnih projektih.
3. Načrtovanje in sodelovanje v akademskih dejavnostih, kot so znanstvene konference in seminarji.
4. Izmenjava akademskih publikacij in informacij.
5. Druga sodelovanja, ki jih pogodbeni instituciji smatrata za primerne.
 

V okviru tega sporazuma je že predviden niz aktivnosti za njegovo realizacijo. V mesecu avgustu 2012 bosta tako Okinawa National College of Technology prvič obiskala red. prof. dr. Zoran Ren in doc. dr. Matej Vesenjak in v okviru svojega obiska tam izvedla javna strokovna predavanja o svojem delu ter določene aktivnosti za promocijo Slovenije in Univerze v Mariboru. V jesenskih mesecih pa je predvideno nekajmesečno gostovanje dveh japonskih študentov na Fakulteti za strojništvo UM.

Celotna novica in vir: UM, 13. 7. 2012

(Skupno 98 obiskov, 1 današnjih obiskov)