Predstavniki vlade ter večina reprezentativnih sindikatov je podpisalo anekse h kolektivni pogodbi za javni sektor, h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Na vladni strani sta bila podpisnika aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor in h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ministra Pličanič in Šušteršič. S strani sindikatov je omenjena aneksa podpisalo 21 sindikatov. Anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so podpisali reprezentativni sindikati za posamezno dejavnost ter področni ministri. Aneksi bodo začeli veljati dan po uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Minister dr. Žiga Turk je bil 18. maja med resornimi ministri, ki so podpisali aneks h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Z njimi so v kolektivne pogodbe za javni sektor vneseni dogovori o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev. Ti so predvideni tudi v zakonu o uravnoteženju javnih financ. Aneksi bodo pričeli veljati dan po pričetku veljave omenjenega zakona. Na sindikalni strani so jih podpisali vsi reprezentativni sindikati, ki so pred tem podpisali dogovor o ukrepih na področju plač.

Vir:Vlada RS, 18. 5. 2012 in MIZKŠ, 18. 5. 2012

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)