Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 12. junija 2018 izdala odločitev o podpori projektu Innorenew CoE, ki ga je Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 izbrala za sofinanciranje. Novonastali Center odličnosti bo za realizacijo projekta iz programa Obzorje 2020 pridobil 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev, slovenska vlada pa bo namenila do 30 milijonov evrov kohezijskih sredstev.

Namen komplementarnega sofinanciranja je izboljšanje raziskovalne odličnosti in razvoja centra odličnosti InnoRenew CoE, katerega razvoj je skladen s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter nacionalnimi razvojnimi prioritetami Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Uspešna izvedba projekta je strateškega pomena za razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti Republike Slovenije.

V okviru operacije bodo sofinancirane naložbe v raziskovalno infrastrukturo, ki je ključnega pomena za razvoj in delovanje novega centra odličnosti InnoRenew CoE, katerega delovanje je namenjeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih virov in zdravega bivanjskega okolja. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, z namenom spodbujanja in podpore podjetjem in raziskavam v gozdno-lesnem sektorju.

V projektu sodeluje 10 partnerjev in sicer: Univerza na Primorskem, ki je hkrati poslovodeči partner, novoustanovljeni zavod InnoRenew CoE, Inštitut za celulozo in papir, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod E-Oblak poslovne in raziskovalne dejavnosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije ter Fraunhofer WKI kot tuji partner.

Vir: MIZŠ, 13. 6. 2018

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)