Namen projekta »Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020« je povečati privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, organizacija tekmovanj, oglaševanje in druge aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Poudarek je na krepitvi sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji, katerega cilj je promoviranje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter socialnega partnerstva. Preko projekta bo spodbujen karierni razvoj najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo. Promocijski učinek tekmovanj, kot so SloSkills in EuroSkills namreč dolgoročno prispeva k dvigovanju odličnosti v srednjih poklicnih in strokovnih šolah in hkrati tudi k popularizaciji poklicev, v katerih Slovenija organizira nacionalna tekmovanja (SloSkills) oziroma se udeležuje tekmovanj EuroSkills. Na slednjem je v začetku decembra na Švedskem slovenski dijak osvojil srebrno medaljo v kamnoseštvu, v informatiki in stavbnem mizarstvu pa so dijaki domov prinesli medalje za odličnost. Projekt izvaja Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, je osrednja institucija, ki zastopa Slovenijo v Evropskem združenju za promocijo poklicnih spretnostih (WSE) in na tekmovanjih v poklicnih spretnostih, skrbi za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobrih 942.000 evrov in je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada.

Vir: MIZŠ, 22. 2. 2017

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)