Področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij se z novelo Zakona o državni upravi z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prenaša v Ministrstvo za javno upravo, kjer bosta Direktorat za informatiko in Direktorat za informacijsko družbo ostala ločena, naloge Arnesa pa bodo ostale na Ministrstvu za izobraževanje.

Novela Zakona o državni upravi je bila sprejeta na seji Državnega zbora 13. julija 2016 in objavljena v Uradnem listu RS 22. julija 2016.

V prehodnih in končnih določbah omenjene novele zakona je zapisano, da se akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladijo s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Najpozneje v tem roku ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.)

Vir in več informacij: MIZŠ, 28. 7. 2016 in MJU, 28. 7. 2016

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)