Evropska komisija je 23. oktobra zaprosila Svet in Evropski parlament za nujna dodatna sredstva za premostitev primanjkljaja v proračunu Evropske unije za leto 2012, ki znaša devet milijard evrov. Če teh sredstev ne bo prejela, bo ogroženih več programov financiranja, med drugim vodilni program Erasmus za izmenjavo študentov (IP/12/1137). Komisija v predlogu spremembe proračuna navaja primanjkljaj v višini 180 milijonov evrov v programu vseživljenjskega učenja, od česar je 90 milijonov evrov potrebnih za poravnavo obveznosti do študentov Erasmus. Poleg tega primanjkujeta 102 milijona evrov za raziskovalce v okviru dejavnosti Marie Curie.

Svet, Komisija in Parlament se o finančnem primanjkljaju, ki vpliva na te in druge programe, med seboj redno posvetujejo, vendar še niso dosegli soglasja.

Program Erasmus študentom v visokošolskem izobraževanju omogoča, da preživijo od 3 do 12 mesecev v drugi evropski državi, pri čemer gre lahko za študij ali delovno prakso v podjetju ali drugi organizaciji. To možnost ima vsak študent, vpisan v sodelujočo visokošolsko ustanovo v eni od 33 sodelujočih držav (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Erasmus je del programa Evropske unije za vseživljenjsko učenje, za njegovo financiranje pa se nameni več kot 40 % sredstev tega programa, ki zajema še programe Leonardo da Vinci (poklicno izobraževanje in usposabljanje, najmanj 25 % proračuna), Comenius (šolsko izobraževanje, najmanj 13 % proračuna) ter Grundtvig (izobraževanje odraslih, najmanj 4 % proračuna).

Več informacij: Evropska komisija, 27. 11. 2012

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)