25. avgusta, je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah prvi dan jesenskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.  

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 4.156 kandidatov (lani 5.015) s 156 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.  

V skladu s koledarjem poklicne mature kandidati izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu s prijavo opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v ponedeljek, 27. avgusta, iz angleščine, iz nemščine in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v četrtek, 30. avgusta.

Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v soboto, 1. septembra.   Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Od sobote, 25. avgusta do torka, 4. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti. Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 10. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 471 kandidatov (lani 558), največ pri zgodovini, sociologiji, psihologiji, geografiji in matematiki.

Vir: RIC, 24. 8. 2012

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)