2. junija 2012 se na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začne osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.  

Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prijavljenih 13.017 kandidatov (lani 13.833) s 161 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.  

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal, v ponedeljek, 4. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz matematike v soboto, 9. junija, iz nemščine v ponedeljek, 11. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v soboto, 16. junija.  

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v sredo, 13. junija.  

 V okviru četrtega predmeta morajo kandidati opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 2. do 23. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v ponedeljek, 9. julija.  

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.784 (lani 1.987) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in sociologije.

Vir: RIC, 1. 6. 2012

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)