Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti v času od 27. julija do 9. avgusta 2014 organizirata Poletno šolo slovenščine, namenjeno otrokom in mladostnikom slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Pokrovitelj in financer poletne šole je Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Poletno šolo slovenščine bodo izvedli v domu Soča na CŠOD v Tolminu, udeležilo pa se je bo 54 mladih od 8. do 14. leta starosti iz 14 držav: Avstrija, Bosna in Hercegovina, Češka, Hrvaška, Irska, Kanada, Makedonija, Nemčija, Nova Zelandija, Rusija, Srbija, Španija, Švica, Velika Britanija. Poletna šola je sestavljena iz dopoldanskega programa, ki je namenjen učenju slovenščine, in popoldanskega ter večernega programa, kjer so v ospredju ogledi kulturno zgodovinskih znamenitosti, izleti v naravno-geografska zanimiva okolja ter športno-rekreacijske in druge družabne aktivnosti.

Poletno šolo bodo 9. avgusta 2014 ob 11. uri zaključili s kulturno prireditvijo, na kateri bodo udeleženci staršem ter širši javnosti v slovenskem jeziku pokazali, kaj vse so se v tem času naučili, spoznali in doživeli.

Zavod RS za šolstvo Poletno šolo slovenščine organizira že več kot dve desetletji in v tem času se je je udeležilo nad 1400 mladih iz različnih evropskih držav ter drugih celin, na katerih živijo Slovenci in njihovi potomci.

Več informacij: Eva Jurman,Skupina za mednarodno sodelovanje,  Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana; telefon:01/30-05-166; e-naslov: eva.jurman@zrss.si

Splošna informacija – zgibanka o Poletni šoli slovenščine

Program Poletne šole slovenščine

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)